SANTA ANAREN DISEINU BERRIA


Parte hartzeko prozesuaren emaitza eta aurreproiektuaren itzultzea

Santa Anako jolas- eta kirol-eremuaren diseinu berrirako parte hartzeko prozesuaren emaitzak eskuragarri daude! Hiri-diseinu berriaren prozesuaren txostena eta aurreproiektua eskuragarri dago, bai eta eranskinak ere, www.partehartu-sopuerta.biz webgunean, dokumentazio-orrian. Parte hartzeko prozesua bi hilabetez ireki zen (2020ko azaroaren 15etik 2021eko urtarrilaren
15era) eta 350 lagun baino gehiagoren ekarpenak jaso zituen, gehienak Sopuertan bizi direnak. Udalak eskerrak eman nahi dizkie prozesuan parte hartu duten guztiei. Prozesuak hainbat proposamen jaso zituen kanal desberdinen artean. Horiek 13 proposamenetan laburbiltzen dira, bi multzo handitan banatuta: proposamen fisikoei dagozkienak eta kudeaketarekin lotutakoak.
Antolamendu orokorraren helburu nagusia da hainbat zeharkako ardatz sortzea, dauden jarduerak eta berriak bateratzeko. Horrela, haien arteko konexio-arazoak konpontzen dira eta haien funtzionamenduaren arrakasta errazten da. Santa Anako jolas- eta kirol-eremurako hiri-diseinuaren aurreproiektua osatzen duten partaidetza-prozesutik eratorritako proposamen fisikoak, funtsean, zortzi dira:

1P- Haur-parkeak hobetzea
2P- Santa Ana zelaia eta bolatokia egokitzea
3P- Udal-igerilekuak hobetzea eta horiek estaltzeko aukera
4P- Zezen Plaza erabilera anitzeko kultura-gune gisa birmoldatzea
5P- Skatepark eta pumptrack eraikuntza
6P -Kirol anitzeko pista birmoldatzea eta estaltzea
7P- Kiroldegi berria eraikitzea
8P- Rokodromo berria integratzea eta frontoian esku hartzea

 

 

1P HAUR PARKEAK HOBETZEA
2P SANTA ANA ZELAIA ETA BOLATOKIA EGOKITZEA
3P UDAL-IGERILEKUAK HOBETZEA ETA HORIEK ESTALTZEKO AUKERA
4P ZEZEN PLAZA ERABILERA ANITZEKO KULTURA-GUNE GISA BIRMOLDATZEA
5P SKATEPARK ETA PUMPTRACK ERAIKUNTZA
6P KIROL ANITZEKO PISTA BIRMOLDATZEA ETA ESTALTZEA
7P KIROLDEGI BERRIA ERAIKITZEA
8P ROKODROMO BERRIA INTEGRATZEA ETA FRONTOIAN ESKU HARTZEA

Bienvenu sur Createlli Lab